HARMONOGRAM EGZAMINÓW Z KWALIFIKACJI W ZAWODZIE

maja
2022
25
środa
Drodzy Słuchacze,

harmonogram egzaminów zawodowych dostępny jest w sekretariacie szkoły oraz u nauczycieli podczas zjazdów.
Oddział Otwock

HARMONOGRAM MATUR 2022

kwietnia
2022
19
wtorek

Drodzy Maturzyści!


Poniżej przedstawiamy harmonogram egzaminów maturalnych 2022r.


Wszystkie egzaminy odbędą się w Zespole Szkół Ekonomiczno – Gastronomicznych w Otwocku, ul. Marii Konopnickiej 3.


Każdy zdający przed wejściem do sali egzaminacyjnej winien okazać się dowodem tożsamości.


Informacja o przydzielonych salach wywieszona zostanie w szkole przy wejściu na tablicy ogłoszeń.


Wszystkie egzaminy zdający wypełniają tylko i wyłącznie czarnym długopisem!


W tabeli wykazano jakie materiały i przybory pomocnicze może przynieść na egzamin każdy zdający.

 

Życzymy powodzenia! 😊


Zespół Szkół Ekonomiczno – Gastronomicznych w Otwocku, ul. Marii Konopnickiej 3

Data egzaminu

Godzina rozpoczęcia

Przedmiot

Poziom egzaminu

Czas trwania w minutach

Przybory i materiały pomocnicze

04.05.2022

09:00

Język polski

podstawowy

170

 

05.05.2022

09:00

Matematyka

podstawowy

170

linijka, cyrkiel na długopis, kalkulator prosty

06.05.2022

09:00

Język angielski

podstawowy

120

 

09.05.2022

09:00

Język angielski

rozszerzony

150

 

10.05.2022

09:00

Język polski

rozszerzony

180

 

11.05.2022

09:00

Matematyka

rozszerzony

180

linijka, cyrkiel na długopis, kalkulator prosty

12.05.2022

09:00

Biologia

rozszerzony

180

linijka, kalkulator prosty

13.05.2022

09:00

WOS

rozszerzony

180

kalkulator prosty (fakultatywnie)

16.05.2022

09:00

Chemia

rozszerzony

180

linijka, kalkulator prosty

17.05.2022

09:00

Historia

rozszerzony

180

lupa (fakultatywnie)

18.05.2022

09:00

Geografia

rozszerzony

180

linijka, kalkulator prosty, lupa (fakultatywnie)

19.05.2022

09:00

Fizyka

rozszerzony

180

linijka, kalkulator prosty

Oddział Otwock

DEKLARACE O PRZYSTĄPIENIU DO EGZAMINU ZAWODOWEGO

lutego
2022
2
środa
Przypominamy o konieczności złożenia w sekretariacie deklaracji o przystąpieniu do egzaminu zawodowego w terminie nieprzekraczalnym do 7 lutego
Oddział Otwock

KURS WIZAŹ ̷ STYLIZACJA

stycznia
2022
19
środa
Z powodu choroby prowadzącej termin spotkania na kursie wizażu zostaje przeniesiony na 29-30.01
Oddział Otwock

Przypominamy o konieczności złożenia deklaracji maturalnej w sekretariacie szkoły, termin do 30 września 2021r.

września
2021
29
środa

Oddział Otwock